Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Publikationen

Suchbegriffe: DE FICIENCY, . Treffer: 1

2022

Berger, MM; Shenkin, A; Schweinlin, A; Amrein, K; Augsburger, M; Biesalski, HK; Bischoff, SC; Casaer, MP; Gundogan, K; Lepp, HL; de, Man, AME; Muscogiuri, G; Pietka, M; Pironi, L; Rezzi, S; Cuerda, C ESPEN micronutrient guideline.
Clin Nutr. 2022; 41(6): 1357-1424. Doi: 10.1016/j.clnu.2022.02.015
Web of Science PubMed FullText FullText_MUG

 

© Med Uni Graz Impressum