Medizinische Universität Graz - Research portal

Logo MUG Resarch Portal

Selected Publication:

Burmas, A; Kepplinger, AP; Grillitsch, M; Schweintzger, S; Grangl, G; Köstenberger, M; Baumgartner, D; Kahl, P; Fandl, A; Finding, K; Gamillscheg, A.
Kawasaki-Syndrom - Grazer Erfahrungen der letzten 10 Jahre
Treffen der AG Pädiatrische Kardiologie der ÖGKJ; APR 7-8, 2016; Villach, AUSTRIA. 2016. [Oral Communication]

 

Authors Med Uni Graz:
Aschenbrenner Marlene
Baumgartner Daniela
Burmas Ante
Gamillscheg Andreas
Grangl Gernot
Koestenberger Martin
Schweintzger Sabrina
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint