Medizinische Universität Graz - Research portal

Selected Publication:

Amegah, T; Amort, FM; Antes, G; Haas, S; Knaller, C; Peböck, M; Reif, M; Spath-Dreyer, I; Sprenger, M; Strapatsas, M; Türscherl, E; Vyslouzil, M; Wolschlager, V..
Gesundheitsfolgenabschätzung. Leitfaden für die Praxis.
Hg. v. Bundesministerium für Gesundheit 2013. Wien. 2013
FullText

 

Authors Med Uni Graz:
Sprenger Martin
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint