Medizinische Universität Graz - Research portal

Selected Publication:

Smaczny, N; Kirsch, A; Riegelbauer, V; Sedej S; Hofmeister, A; Stojakovic, T; Goessler, W; Brodmann, M; Pilger, E; Rosenkranz, A; Eller K; Eller P; .
Regulatory T cells modulate nephrocalcinosis in mice
Kongress für Nephrologie 2013 - 5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie; OKT 5-8, 2013; Berlin, GERMANY. 2013. [Poster]

 

Authors Med Uni Graz:
Brodmann Marianne
Eller Kathrin
Eller Philipp
Hofmeister Alexander
Kirsch Alexander
Koter Nicole
Pilger Ernst
Rosenkranz Alexander
Sedej Simon
Stojakovic Tatjana
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint