Medizinische Universität Graz - Research portal

Logo MUG Resarch Portal

Selected Publication:

Berzlanovich, A; Schleicher, B; Rásky, É.
Gewalt hinterlässt immer Spuren.
Ärztewoche. 2019; (19): 8-8.

 

Authors Med Uni Graz:
Rásky Éva
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint