Medizinische Universität Graz - Research portal

Logo MUG Resarch Portal

Selected Publication:

Berzlanovich, A; Schleicher, B; Rásky, É.
Short Cut. Folgen von Gewalt. Erkennen und richtiger Umgang bei Kindesmisshandlung.
Spectrum Urologie. 2018; (2): 6-7.

 

Authors Med Uni Graz:
Rásky Éva
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint