Medizinische Universität Graz - Research portal

Logo MUG Resarch Portal

Selected Publication:

Großschädl, F.
Epidemiology of obesity among Austrian adults
Wien: Wiener Verlag für Sozialforschung Imprint der Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co KG; 2013. pp. 152. (ISBN 978-3944690063)

 

Authors Med Uni Graz:
Großschädl Franziska
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint