Medizinische Universität Graz - Research portal

Logo MUG Resarch Portal

Selected Publication:

Schüssler, S; Lohrmann, C .
D-Care - Demenz und Pflege (Forschungsbericht).
. 2015
FullText

 

Authors Med Uni Graz:
Fuchs Hermann Friedrich
Lohrmann Christa
Schüssler Sandra
Altmetrics:


© Meduni GrazImprint