Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wang, L; Cheng, G; Sheng, Z; Niu, Q; Cheng, W; Feng, X; Valentini, J; Gaischek, I; Gao, X; Kuang, H; Litscher, G.
Clinical teleacupuncture between China and Austria using heart rate variability in patients with depression.
Chinese Medicine. 2011; 2(2): 71-76. Doi: 10.4236/cm.2011.22013 [OPEN ACCESS]
FullText FullText_MUG Google Scholar

 

Autor*innen der Med Uni Graz:
Gaischek Ingrid
Litscher Gerhard
Wang Lu
Altmetrics:

Dimensions Citations:
Plum Analytics:


Scite (citation analytics):


© Med Uni Graz Impressum