Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

SHR Neuro Krebs Kardio Lipid

Magina, KN; Pregartner, G; Zebisch, A; Wölfler, A; Neumeister, P; Greinix, HT; Berghold, A; Sill, H.
Cytarabine dose in the consolidation treatment of AML: a systematic review and meta-analysis.
Blood. 2017; 130(7):946-948 [OPEN ACCESS]
Web of Science PubMed FullText FullText_MUG

 

Autor/innen der Med Uni Graz:
Berghold Andrea
Greinix Hildegard
Neumeister Peter
Pregartner Gudrun
Sill Heinz
Wölfler Albert
Zebisch Armin
Altmetrics:

Dimensions Citations:

Plum Analytics:

© Meduni Graz Impressum