Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

SHR Neuro Krebs Kardio Lipid

Zebisch, A; Lal, R; Müller, M; Lind, K; Kashofer, K; Girschikofsky, M; Fuchs, D; Wölfler, A; Geigl, JB; Sill, H.
Acute myeloid leukemia with TP53 germ line mutations.
Blood. 2016; 128(18):2270-2272 [OPEN ACCESS]
Web of Science PubMed PUBMED Central FullText FullText_MUG

 

Autor/innen der Med Uni Graz:
Geigl Jochen Bernd
Kashofer Karl
Lal Ridhima
Lind Karin
Müller Marian
Sill Heinz
Wölfler Albert
Zebisch Armin
Altmetrics:

Dimensions Citations:

Plum Analytics:
Number of Figures: 1
|

© Meduni Graz Impressum