Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Deutsch, A; Rinner, B; Wenzl, K; Troppan, K; Pursche, B; Beham-Schmid, C; Neumeister, P.
NR4A1 AND NR4A3 POSSESS FUNCTIONAL REDUNDANCY BY REGULATING PRO-APOPTOTIC GENES IN AGGRESSIVE LYMPHOMAS.
HAEMATOLOGICA. 2015; 100: 544-544.-20th Congress of European-Hematology-Association; JUN 11-14, 2015; Vienna, AUSTRIA. [Poster]
Web of Science

 

Autor/innen der Med Uni Graz:
Beham-Schmid Christine
Deutsch Alexander
Neumeister Peter
Prochazka Katharina
Rinner Beate
Wenzl Kerstin
Altmetrics:


© Meduni Graz Impressum