Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Tesch, NP; Clement, H.
Anatomie der Zugangswege zum distalen Radius.
Abstractband des 44. Ausseer Symposiums1998; -44. Ausseer Symposium; APRIL 30 -MAI 03; Bad Aussee, ÖSTERREICH. [Poster]

 

Autor/innen der Med Uni Graz:
Clement Hans Gunther
Tesch Norbert
Altmetrics:


© Meduni Graz Impressum