Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Duller, D; Iberer F., Kniepeiss D., Jakoby E., Schaffellner S., Kahn J., Mueller M., Tscheliessnigg KH.
Sirolimus as immunosuppressive therapy in HCV infected cirrhotics
Supplement of the 8 th international Conference on new trends in Immunosuppression. 2008; 8(S1):-8th International Conference on new trends in Immunosuppression ; FEB 13-15; Berlin, GERMANY. [Poster]

 

Autor*innen der Med Uni Graz:
Iberer Florian
Jakoby Estrella
Kahn Judith
Kniepeiss Daniela
Müller Helmut
Schaffellner Silvia
Tscheliessnigg Karlheinz
Wagner Doris
Altmetrics:


© Med Uni Graz Impressum