Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wagner, M; Fickert, P; Zollner, G; Silbert, D; Gumhold, J; Fuchsbichler, A; Zatloukal, K; Marschall, HU; Denk, H; Trauner, M.
Hepatic and renal ABC transporter expression in mice depends on gender and changes in pregnancy
GASTROENTEROLOGY. 2004; 126: A130-A130.
Web of Science

 

Autor/innen der Med Uni Graz:
Denk Helmut
Fickert Peter
Silbert-Wagner Dagmar
Sommer Judith
Trauner Michael
Wagner Martin
Zatloukal Kurt
Zollner Gernot
Altmetrics:


© Meduni Graz Impressum