Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wagner, M; Fickert, P; Fuchsbichler, A; Silbert, D; Gumhold, J; Zollner, G; Zatloukal, K; Marschall, HU; Schuetz, JD; Gonzalez, FJ; Denk, H; Trauner, M.
Hepatic and renal ABC transporter expression as critical determinants of ursodeoxycholic acid-induced bile infarcts in bile duct-ligated mice.
HEPATOLOGY 2003 38: 688A-689A.
Web of Science

 

Autor/innen der Med Uni Graz:
Denk Helmut
Fickert Peter
Silbert-Wagner Dagmar
Sommer Judith
Trauner Michael
Wagner Martin
Zatloukal Kurt
Zollner Gernot
Altmetrics:


© Meduni Graz Impressum