Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Leithner Andreas |

Gesamt: 34 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 7 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 27 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 10 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 9 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 31 Projekt(e) als Projektleiter*in und 3 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum