Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Neumeister Peter |

Gesamt: 61 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 20 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 40 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 11 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 13 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 55 Projekt(e) als Projektleiter*in und 6 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum