Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Sormann Siegfried |

Gesamt: 12 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 5 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 6 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 0 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 0 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 12 Projekt(e) als Projektleiter*in und 0 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum