Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gerger Armin |

Gesamt: 82 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 24 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 57 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 14 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 17 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 48 Projekt(e) als Projektleiter*in und 35 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum