Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Fischerauer Stefan Franz |

Gesamt: 6 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 2 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 4 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 2 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 2 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 2 Projekt(e) als Projektleiter*in und 4 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum