Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Bernecker Claudia |

Gesamt: 4 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 1 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 3 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 4 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 4 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 3 Projekt(e) als Projektleiter*in und 1 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum