Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Pichler Gerhard |

Gesamt: 18 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 2 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 16 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 13 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 13 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 16 Projekt(e) als Projektleiter*in und 2 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum